WIZA - ROSJA

Wjazd do Federacji Rosyjskiej odbywa się na podstawie ważnej wizy. Paszport powinien być ważny minimum 6 miesięcy po planowanej dacie opuszczenia Federacji Rosyjskiej.
Przy wjeździe do Rosji nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego, ani określonej kwoty pieniędzy.

Z obowiązku wizowego zwolnieni są uczestnicy zorganizowanych wycieczek turystycznych, przybywający do portu w Petersburgu na promach, posiadających zezwolenie na wykonywanie przewozów pasażerskich lub na statkach wycieczkowych. Uczestnicy takiej wycieczki mogą przebywać na terytorium Rosji bez wiz w okresie do 72 godzin pod warunkiem mieszkania na promie lub statku albo w innym miejscu wskazanym w programie wycieczki (dotyczy tylko turystów przybywających do Rosji na promach). Warunkiem niezbędnym jest również posiadanie ważnego paszportu oraz przedłożenie władzom portu listy pasażerów promu lub statku wraz z programem wycieczki. Po wyjściu na ląd, uczestnicy wycieczek mogą przebywać tylko w miejscach wskazanych w programie.

Wymaganie dokumenty:

  • wypełniony wniosek wizowy (do wypełnienia online tutaj).
  • paszport
  • fotografia
  • kopia rezerwacji hotelu
  • obowiązkowe ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą
  • voucher turystyczny i potwierdzenie przyjęcia turysty zagranicznego
  • poparcie wizowe

W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt - służymy pomocą.

Dokumenty należy złożyć w jednym z naszych biur.

Cena wizy: 420 PLN
(w tym opłata serwisowa 25€)

Płatność:

Wpłata na konto bankowe lub w jednym z naszych biur w ciągu 24 godzin od złożenia dokumentów.
W przypadku braku wpłaty wniosek zostanie anulowany.

Konto: Santander Bank Polska nr 79 1090 2705 0000 0001 1509 7465

Uwagi specjalne:

Wiza wydawana jest na daty podane we wniosku pokrywające się z datami z vouchera i dołączonego ubezpieczenia. Maksymalnie na 30 dni.
Zdjęcie musi być z ostatnich 6 miesięcy. Wymiary
3,5 x 4,5 cm. Na białym tle.

 

BEZPIECZEŃSTWO

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do republik Dagestanu, Czeczenii i Inguszetii na Kaukazie Północnym.

MSZ odradza podróże, które nie są konieczne:

  • do republik Karaczajo-Czerkiesji, Kabardo-Bałkarii i Osetii Północnej na Kaukazie Północnym;
  • do terenów (powiatów) bezpośrednio sąsiadujących z obwodami donieckim i ługańskim Ukrainy.

Podczas podróży do dużych miast Federacji Rosyjskiej, MSZ zaleca zachowanie szczególnej ostrożność. 

Na pozostałym terytorium Federacji Rosyjskiej zalecamy zachowanie zwykłej ostrożności.

Na Kaukazie Północnym występuje wysoki poziom zagrożenia ze względu na niestabilną sytuację.

Na terenach sąsiadujących z obwodami donieckim i ługańskim Ukrainy obowiązuje zaostrzony reżim graniczny.
Utrzymuje się tam wysoki poziom przestępczości kryminalnej.

W dużych miastach Federacji Rosyjskiej występuje zagrożenie zamachami terrorystycznymi.

Polska, podobnie jak inne państwa, uznaje Krym (Republika Autonomiczna Krymu i Sewastopol) za integralną część Ukrainy. Bezprawna aneksja tej części terytorium Ukrainy przez Rosję uniemożliwia udzielanie przebywającym tam obywatelom polskim pomocy konsularnej. W związku z powyższym MSZ odradza wszelkie podróże na Krym.

Analogiczne zastrzeżenia dotyczą integralnych części Gruzji: Abchazji i Osetii Południowej. Nieuznawanie władz separatystycznych Abchazji i Osetii Południowej uniemożliwia udzielanie pomocy konsularnej przebywającym tam obywatelom polskim. Dlatego MSZ odradza wszelkie podróże do tych regionów, w tym korzystanie z ofert wyjazdów przedstawianych przez biura podróży działające na terenie Rosji.

W Rosji występuje znaczne zagrożenie przestępczością pospolitą (kradzieże, napady rabunkowe, włamania, oszustwa i pobicia). Zaleca się unikanie rzucającego się w oczy zachowania wskazującego na posiadanie większych kwot pieniędzy, zwłaszcza w takich miejscach jak hotele, restauracje, stacje benzynowe itp. Należy unikać zawierania przygodnych znajomości oraz wdawania się w przygodne interesy, zabierania na drodze przypadkowych pasażerów, korzystania z zaproszeń do prywatnych mieszkań od nieznanych bliżej osób, a także korzystania w takich sytuacjach z poczęstunku alkoholem. Większe sumy pieniędzy, bilety, dokumenty i kosztowności sugeruje się przechowywać w skrytkach hotelowych. Przy sobie najlepiej jest posiadać jedynie niezbędne kwoty oraz korzystać z kart kredytowych. Nie należy samotnie spacerować i podróżować samochodem nocą oraz zatrzymywać się w przygodnych miejscach poza parkingami i oznaczonymi miejscami postojowymi.

 

 


Formularz kontaktowy

Pozostało znaków:  1500