WIZA - TURCJA

W przypadku wiz elektronicznych, podróżni muszą posiadać paszport ważny co najmniej 180 dni od daty wjazdu do Turcji; w przeciwnym razie wniosek o e-wizę zostanie automatycznie odrzucony; prosimy pamiętać, że posiadacze dokumentów podróży lub paszportów tymczasowych są uprawnieni do uzyskania wizy wyłącznie w tureckich placówkach dyplomatycznych.

Wiza turystyczna lub biznesowa upoważnia do wielokrotnego wjazdu i pobytu na terenie Turcji przez łącznie 90 dni w okresie 180 dni jej ważności (licząc od daty pierwszego wjazdu) bez prawa wykonywania pracy. Oznacza to, że po wykorzystaniu prawa do trzymiesięcznego pobytu nie można wjechać na teren Turcji do czasu wygaśnięcia nabytej wizy, tj. pół roku po dacie pierwszego przekroczenia granicy.

Aby wjechać do Turcji podróżni powinni posiadać dokument podróży/paszport ważny co najmniej o 60 dni dłużej niż „długość pobytu” wskazana na wizie, wizie elektronicznej, w przepisach dotyczących zwolnienia z wizy czy zezwoleniu na pobyt.

Wymaganie dokumenty:

  • Wypełniony wniosek wizowy (do pobrania tutaj)
  • Skan/kopia strony ze zdjęciem z paszportu

Dokumenty należy przesłać na adres e-mail lexan@pit.org.pl lub przynieść do jednego z naszych biur.

Cena wizy: 120 PLN

Płatność:

Wpłata na konto bankowe lub w jednym z naszych biur w ciągu 24 godzin od złożenia wniosku.
W przypadku braku wpłaty wniosek zostanie anulowany.

Konto: Santander Bank Polska nr 79 1090 2705 0000 0001 1509 7465

 

Uwagi specjalne:

WIZA JEST WYSTAWIANA JAKO ELEKTRONICZNY LIST WIZOWY, NALEŻY GO WYDRUKOWAĆ I ZABRAĆ ZE SOBĄ W PODRÓŻ.

Formularz kontaktowy

Pozostało znaków:  1500