USA

 Obywatele polscy muszą mieć wizę wydaną przez konsula Stanów Zjednoczonych; nie ma możliwości uzyskania wizy na granicy. Obowiązek wizowy nie dotyczy posiadaczy prawa stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych. Posiadanie wizy nie gwarantuje wjazdu do Stanów Zjednoczonych; ostateczną decyzję podejmuje urzędnik kontroli granicznej (Customs and Border Protection) i zdarza się, że obywatele polscy nie są wpuszczani do Stanów Zjednoczonych mimo ważnej wizy. Najczęstszym powodem nie udzielenia prawa wjazdu jest naruszenie przepisów imigracyjnych podczas poprzednich pobytów lub uznanie, że rzeczywisty cel wjazdu jest sprzeczny z celem deklarowanym podczas ubiegania się o wizę (np. osoba posiadająca wizę turystyczną wjeżdża z zamiarem osiedlenia się w Stanach Zjednoczonych lub podjęcia pracy). Podanie oficerowi imigracyjnemu informacji sprzecznych z deklarowanymi w formularzu wjazdowym spowodować może podobne konsekwencje.

 

Wymaganie dokumenty:

  • Wypełniony wniosek wizowy (do pobrania tutaj)
  • Skan/kopia strony ze zdjęciem z paszportu
  • zdjęcie paszportowe w wersji elektronicznej (w formacje JPG)

Dokumenty należy przesłać na adres e-mail lexan@pit.org.pl lub przynieść do jednego z naszych biur.

 

Następnie zostanie wyznaczony dogodny dla Państwa termin spotkania w konsulacie.

 Na rozmowę do konsulatu należy zabrać ze sobą:
• wydruk potwierdzenia daty umówionej rozmowy (appointment confirmation)
• wydruk strony potwierdzającej złożenie formularza DS-160, (CEACAA004?????)
• zdjęcie wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy o rozmiarze 5 cm x 5 cm
• ważny paszport i poprzednie paszporty z wizą do USA
• potwierdzenie dokonania opłaty wizowej
Wnioski bez tych dokumentów nie będą rozpatrywane!

Opłata za wizę: 350 PLN
Opłata konsularna: 160 USD – przeliczone po kursie ze strony ambasady USA

 

Płatność:

Wpłata na konto bankowe lub w jednym z naszych biur w ciągu 24 godzin od złożenia wniosku.
W przypadku braku wpłaty wniosek zostanie anulowany.

 

Konto: BANK ING O/ Bełchatów 51 1050 1937 1000 0090 7752 2630

Formularz kontaktowy

Pozostało znaków:  1500